Fysioterapia

Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista kehittämällä ja ylläpitämällä terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan. Fysioterapian erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Yksilöfysioterapia on mahdollista toteuttaa myös kotikäynteinä.

Soita ja varaa aika 044 239 4644 tai 02 733 7868.


MDT - McKenzie menetelmä

MDT (mekaaninen diagnostisointi ja terapia tai McKenzie -menetelmä) on lääketieteellisesti tutkittu menetelmä, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle omia keinoja hoitaa ja ennaltaehkäistä vaivaansa. Menetelmää käytetään niska- ja selkä- sekä raajaongelmissa. Asiakkaalle suoritetaan alkututkimus, jonka perusteella laaditaan yksilöllinen, vähitellen kuormitusta lisäävä hoito-ohjelma. Jos harjoitteet yksinään eivät riitä oireiden lievittymiseen, käytetään lisäksi terapeutin suorittamia tekniikoita.

Lue lisää!

Varaa aika

Alaraajatutkimus ja FootBalance Medical -pohjalliset

Alaraajatutkimuksessa alaraajan ja jalkaterän toimintahäiriöihin erikoistunut fysioterapeutti tutkii jalkaterän, nilkan, polven ja lonkan liikeradat sekä alaraajojen ja vartalon yhteistoiminnan. Tutkimus koostuu asiakkaan haastattelusta, kävelyn ja ryhdin analyysistä ja toiminnallisista testeistä. Tavoitteena on löytää ratkaisu asiakkaan oireisiin. Tarvittaessa fysioterapeutti tekee asiakkaalle FootBalance Medical-pohjalliset.

Pika-analyysilla teemme FootBalance Medical-pohjalliset ilman alaraajatutkimusta.

Pohjallisille annetaan 30 päivän tyytyväisyystakuu.

Varaa aika

Faskiamanipulaatio® Stecco

Faskiamanipulaatio® Stecco – menetelmä (FM) on italialaisen fysioterapeutin, Luigi Steccon 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Pääasiallinen huomio tässä menetelmässä kohdistuu lihasten, syvän faskian ja sen osatekijöiden väliseen toiminnalliseen suhteeseen.

Lue lisää!

Varaa aika

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Avain Fysiolla on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus fysioterapiasta ja allasterapiasta. Kuntoutuksen saaminen edellyttää kuntoutussuunnitelman laatimista julkisessa terveydenhuollossa. Vammaisille tai sairaille suunnatun vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä arjessa. Kuntoutujan oma aktiivisuus kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa on kuntoutuksen lähtökohta.

Fysioterapiaa toteutamme tiloissamme sekä kotikäynteinä. Käytössä on kaksi hoitohuonetta, harjoitushuone ja liikuntatila sekä inva-WC. Kuntoutuksessa meillä on käytössä eri terapeuttisen harjoittelun ja siirtymisen välineitä mm. MOTOmed ja henkilönostin. Allasterapiaa teemme Salon uimahallissa.

Lue lisää!

Varaa aika

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Ennen leikkausta tapahtuvassa fysioterapiassa ohjataan asiakkaalle harjoitukset, joita tehdään ennen leikkausta sekä heti leikkauksen jälkeen aloitettavat harjoitukset ja itsehoito. Ennen leikkausta tapahtuvalla harjoitelulla on myönteinen vaikutus leikkauksesta palautumiseen.
Leikkauksen jälkeinen fysioterapia suunnitellaan asiakkaan ja leikkaavan lääkärin kanssa yhteistyössä yksilöllisesti. Oikein kohdennettu aktiivinen kuntoutus edistää toipumista ja toimintakyvyn palautumista. Hyvin suunniteltu ja ohjattu kotiharjoittelu on ensisijaisen tärkeää, jotta leikkaustulos on paras mahdollinen.

Varaa aika

Urheilufysioterapia

Urheilufysioterapia on fysioterapian erikoisala, jossa keskitytään esisijaisesti vammojen ennaltaehkäisyyn. Urheilufysioterapiassa tavoitteena on suorituskyvyn lisääminen, palautumisen tehostaminen sekä loukkaantumisen sattuessa hoito ja kuntoutus takaisin harrastuksen tai lajin pariin. Pyrkimyksenä on vähentää loukkaantumisherkkyyttä ja saavuttaa urheilijan optimaalinen suorituskyky. Urheilufysioterapiassa huomioidaan urheilijan tai aktiiviliikkujan kokonaiskuormitusta sekä harrastuksen tai lajin tuomat vaatimukset. Urheilufysioterapia toteutetaan yhteistyössä urheilijoiden, valmennuksen ja taustajoukkojen kanssa.

Varaa aika

Akupunktio

Akupunktiolla tarkoitetaan neulan pistämistä kehon tarkoin määritettyihin pisteisiin. Akupunktiolla vaikutetaan kipu- ja immuunijärjestelmään ja hoidetaan sairautta tai vaivaa, ehkäistään vaivaa tai edistetään terveyttä.

Fysioterapeutit käyttävät akupunktiota tuki- ja liikuntaelinvaivojen fysioterapiassa. Lihasperäinen kipu reagoi kokemuksen mukaan hyvin neulahoidolle. Akupunktuuria voidaan käyttää itsenäisenä hoitona, tai se voidaan yhdistää muuhun fysioterapiaan. Hoitotulokset säilyvät pidempään kun kivun vähentymisen myötä voidaan parantaa kehon käyttöä, ohjata työergonomiaa ja lisätä liikuntaa.

Viime vuosina akupunktuurista on kertynyt selkeää tieteellistä näyttöä mm. migreenin, niskakipujen, jännityspäänsäryn, nivelrikon ja selkäkipujen hoidossa. Suomen Lääkärien Akupunktioyhdistys kouluttaa lääkäreitä ja vuodesta 1995 alkaen fysioterapeutteja akupunktuurin käytössä.

Varaa aika

Allasterapia ja vesiliikuntaryhmät

Allasterapiaa voidaan hyödyntää asiakkaan fysioterapiassa samoin kuin muita terapeuttisen harjoittelun menetelmiä. Allasterapiaa toteutetaan Salon Uimahallissa. Meiltä on mahdollista tilata ohjattuja vesiliikuntaryhmiä.

Varaa aika

Muita palveluita:

- terveyskunnon testaus

- teippaus; kinesio-, urheilu- ja dynaaminen-teippaus

- hyvänlaatuisen asentohuimauksen fysioterapia
- liikuntaryhmät

- Bemer fysikaalinen verisuoniterapia

Varaa aika