Fysioterapia

Fysioterapia edistää yksilön aktiivista osallistumista kehittämällä ja ylläpitämällä terveyttä, liikkumiskykyä, fyysistä aktiivisuutta ja toimintakykyä koko eliniän ajan. Fysioterapian erityisosaamisalueita ovat terveys, liike, liikkuminen ja toimintakyky. Keskeisiä fysioterapian menetelmiä ovat terveyttä ja toimintakykyä edistävä ohjaus ja neuvonta, terapeuttinen harjoittelu, manuaalinen ja fysikaalinen terapia sekä apuvälinepalvelut.

Fysioterapiaan voi tulla lääkärin lähetteellä tai ilman. Yksilöfysioterapia on mahdollista toteuttaa myös kotikäynteinä.

Soita ja varaa aika 044 239 4644 tai 02 733 7868.


MDT - McKenzie menetelmä

MDT (mekaaninen diagnostisointi ja terapia tai McKenzie -menetelmä) on lääketieteellisesti tutkittu menetelmä, jonka tavoitteena on antaa asiakkaalle omia keinoja hoitaa ja ennaltaehkäistä vaivaansa. Menetelmää käytetään niska- ja selkä- sekä raajaongelmissa. Asiakkaalle suoritetaan alkututkimus, jonka perusteella laaditaan yksilöllinen, vähitellen kuormitusta lisäävä hoito-ohjelma. Jos harjoitteet yksinään eivät riitä oireiden lievittymiseen, käytetään lisäksi terapeutin suorittamia tekniikoita.

Lue lisää!

Varaa aika

Neurologinen fysioterapia

Toteutamme yksilöllistä ja tavoitteellista neurologista fysioterapiaa, johon kuntoutuja ja hänen lähipiirinsä osallistuvat aktiivisesti. Taustalla voi olla erilaisia keskus- ja ääreishermoston sairauksista tai vammoista johtuvia liikkumis- ja toimintakyvyn haasteita.

Neurologisen fysioterapian tavoitteena on edistää kuntoutujan toimintakykyä arjen toiminnoissa. Neurologista fysioterapiaa voidaan toteuttaa kaiken kuntoisille asiakkaille, vaikka aktiivista toimintakykyä olisikin enää vähän jäljellä. Tällöin fysioterapia voi sisältää esim. liikehoitoa jäykkyyden ja kivun vähentämiseksi.

Meillä on erityisosaamista ja pitkää kokemusta neurologisten asiakkaiden kuntoutuksesta. Voit tulla fysioterapiaan Kelan myöntämällä vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen päätöksellä, maksusitoumuksella tai itse maksavana. Voit hakeutua fysioterapiaan myös ilman lähetettä.

Neurologista fysioterapiaa toteutamme toimitiloissamme, uimahallissa tai kotikäynteinä esimerkiksi hoivakodeissa.

Varaa aika

Alaraajatutkimus ja FootBalance Medical -pohjalliset

Alaraajatutkimuksessa alaraajan ja jalkaterän toimintahäiriöihin erikoistunut fysioterapeutti tutkii jalkaterän, nilkan, polven ja lonkan liikeradat sekä alaraajojen ja vartalon yhteistoiminnan. Tutkimus koostuu asiakkaan haastattelusta, kävelyn ja ryhdin analyysistä ja toiminnallisista testeistä. Tavoitteena on löytää ratkaisu asiakkaan oireisiin. Tarvittaessa fysioterapeutti tekee asiakkaalle FootBalance Medical -pohjalliset.

Pika-analyysilla teemme FootBalance Medical -pohjalliset ilman alaraajatutkimusta.

Pohjallisille annetaan 30 päivän tyytyväisyystakuu.

Varaa aika

Faskiamanipulaatio® Stecco

Faskiamanipulaatio® Stecco – menetelmä (FM) on italialaisen fysioterapeutin, Luigi Steccon 40 vuoden tutkimuksen ja kliinisen työn tulos. Pääasiallinen huomio tässä menetelmässä kohdistuu lihasten, syvän faskian ja sen osatekijöiden väliseen toiminnalliseen suhteeseen.

Lue lisää!

Varaa aika

Kelan vaativa lääkinnällinen kuntoutus

Avain Fysiolla on Kelan vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen sopimus fysioterapiasta ja
allasterapiasta. Kyseessä on Kelan järjestämä ja rahoittama kuntoutus, jonka saaminen edellyttää kuntoutussuunnitelman laatimista julkisessa terveydenhuollossa. Vammaisille tai sairaille suunnatun vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen tavoitteena on tukea kuntoutujan työ- ja toimintakykyä sekä itsenäistä selviytymistä arjessa. Kuntoutuksen lähtökohtana on kuntoutujan oma aktiivisuus kuntoutuksen suunnittelussa, tavoitteiden asettamisessa ja toteuttamisessa. Matkakorvausta kuntoutukseen voi hakea erikseen Kelalta. Sopimuksemme Kelan kanssa sisältää palvelua sekä suomeksi että ruotsiksi.

Fysioterapiaa toteutamme toimitilassamme ja kotikäynteinä. Toimitilaamme saa tarvittaessa tuoda avustajakoiran. Käytössä on kaksi hoitohuonetta, harjoitushuone ja liikuntatila sekä inva-WC. Kuntoutuksessa meillä on käytössä eri terapeuttisen harjoittelun ja siirtymisen välineitä, kuten MOTOmed ja henkilönostin. Allasterapiaa toteutamme Salon uimahallissa.

Meillä on tällä hetkellä vapaita paikkoja Kelan vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen sekä
fysioterapiaan että allasterapiaan. Terapia voi alkaa kahden viikon sisällä.

Alla olevasta linkistä pääset tutustumaan tarkemmin hakuprosessiin ja muihin Kelan tarjoamiin etuuksiin liittyen vaativaan lääkinnälliseen kuntoutukseen.

Lue lisää!

Varaa aika

FPA krävande medicinsk rehabilitering

Avain Fysio har avtal med FPA för krävande medicinsk rehabilitering inom fysioterapi och
vattenterapi. För att FPA ska ordna och ersätta terapin bör du ha en rehabiliteringsplan gjord av en läkare inom den offentliga sjuk- och hälsovården. Syftet med krävande medicinsk rehabilitering är att du trots din sjukdom eller funktionsnedsättning ska kunna arbeta eller bättre klara av dina dagliga aktiviteter. Du får aktivt medverka i att göra upp en plan för hur terapin ska genomföras utifrån dina rehabiliteringsmål och din funktionsförmåga. FPA ersätter dina resekostnader för rehabiliteringen. Vårt avtal med FPA gäller för service både på svenska och finska.

Rehabilitering sker i våra lokaler eller som hembesök. Vattenterapi utför vi i Salo simhall. Våra praktikutrymmen består av två behandlingsrum, ett träningsrum och en övningssal samt handikapptoalett. Vi har många olika rehabiliterings- och förflyttningshjälpmedel såsom MOTOmed och personlyft. Assistanshundar är välkomna.

Vi har lediga platser inom fysioterapi och vattenterapi både på svenska och finska. Terapin kan börja inom två veckor.

Via länken nedan får du mera information om ansökningsprocessen och andra tjänster som FPA erbjuder inom krävande medicinsk rehabilitering.


Läs mera!

Boka tid

Pre- ja postoperatiivinen fysioterapia

Ennen leikkausta tapahtuvassa fysioterapiassa ohjataan asiakkaalle harjoitukset, joita tehdään ennen leikkausta sekä heti leikkauksen jälkeen aloitettavat harjoitukset ja itsehoito. Ennen leikkausta tapahtuvalla harjoitelulla on myönteinen vaikutus leikkauksesta palautumiseen.
Leikkauksen jälkeinen fysioterapia suunnitellaan asiakkaan ja leikkaavan lääkärin kanssa yhteistyössä yksilöllisesti. Oikein kohdennettu aktiivinen kuntoutus edistää toipumista ja toimintakyvyn palautumista. Hyvin suunniteltu ja ohjattu kotiharjoittelu on ensisijaisen tärkeää, jotta leikkaustulos on paras mahdollinen.

Varaa aika

Allasterapia ja vesiliikuntaryhmät

Allasterapiaa voidaan hyödyntää asiakkaan fysioterapiassa samoin kuin muita terapeuttisen harjoittelun menetelmiä. Allasterapiaa toteutetaan Salon Uimahallissa. Meiltä on mahdollista tilata ohjattuja vesiliikuntaryhmiä.

Varaa aika

Muita palveluita:

- terveyskunnon testaus

- teippaus; kinesio-, urheilu- ja dynaaminen-teippaus

- hyvänlaatuisen asentohuimauksen fysioterapia

- liikuntaryhmät

- Bemer fysikaalinen verisuoniterapia

Varaa aika